Hoàn Thành Dự Án: Anh Văn Hội Việt Mỹ - VUS

Đăng ngày 19-12-2019

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống thiết bị trình chiếu Digital Signage Player EP28 cùng với giải pháp quản lý dữ liệu tập trung từ xa bằng phần mềm CDMS cho tất cả các trung tâm VUS trên toàn quốc.

Bài viết khác