Hoàn Thành Dự Án: Đài Quan Sát - Landmark 81

Đăng ngày 25-06-2019

Cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống màn hình ghép tại Đài Quan Sát - Landmark 81
Chân thành cám ơn tất cả các bạn luôn đồng hành, không mệt mỏi cùng CNTech

Quý khách xem clip tham khảo quá trình thi công và lắp đặt màn hình ghép:

Với 63 màn hình 55LV75D được làm cho 4 hệ thống màn hình ghép tại Đài Quan Sát - Landmard 81:

- 03 hệ thống màn hình ghép 3x4
- 01 hệ thống màn hình ghép 3x7


Và thêm 02 màn hình OLED 55EJ5D tại 2 thang máy:

 

Bài viết khác