Không chỉ là đơn thuần là máy rửa tay thông thường. Máy còn chức năng đô nhiệt độ được ưa chuộng tại các nơi công cộng trong thời điểm dịch Covid 19 còn đang diễn ra nhanh và lan rộng.