Digital Signage - Anh Văn Hội Việt Mỹ

Đăng ngày 19-12-2019

CNTech cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống thiết bị trình chiếu Digital Signage Player EP28 cho tất cả các trung tâm VUS trên toàn quốc. Cùng với giải pháp quản lý dữ liệu tập trung từ xa bằng phần mềm CDMS

Bài viết khác