Video wall - Phòng Họp Nhà Máy Đóng Tàu Hải Minh (X51)_Nhà Bè - TPHCM

Đăng ngày 22-05-2020

CNTech cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống Màn hình ghép 2x3 55" cho nhà máy đóng tàu Hải Minh (X51) Nhà Bè - TPHCM. Cùng với giải pháp quản lý kết nối ưu việt cho phép phân chia vùng hiển thị và kết nối không dây nhiều thiết bị cùng lúc lên trên màn hình hiển thị

CCcsdccvvVideo Wall - Phòng Họp Nhà Máy Đóng Tàu X51

Bài viết khác