GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG MÀN HÌNH TƯƠNG TÁC HORION

Đăng ngày 25-12-2020

Màn hình tương tác là một thiết bị điều khiển bằng máy tính, cho phép người dùng truy cập và thao tác với các tệp điện tử bằng màn hình LCD. LCD tương tác sẽ được kết nối với máy tính có USB và sau đó máy tính được kết nối lại với LCD bằng cáp video.

Bài viết khác