Video wall - Phòng điều hành quan sát - Nhà máy sản xuất thang máy VGSI - Đồng Nai

Đăng ngày 08-04-2021

CNTech cung cấp và lắp đặt hệ thống màn hình ghép ( Video wall). Dự án trên được triễn khai tại Nhà máy sản xuất thang máy Elevator Campus ( VGSI). Hệ thống được tích hợp phần mềm quản lý trình chiếu nội dung đa dạng và tập trung.

Video Wall

VGSI Factory

Zeit Elevator Factory

 

Bài viết khác