Video wall - Phòng Quan Sát Camera - Khu đô thị Ecopark Hưng Yên

Đăng ngày 22-05-2020

CNTech cung cấp và thi công lắp đặt hệ thống Màn hình ghép 2x2 55" tại Khu đô thị Ecopark Hưng Yên. Cùng với giải pháp quản lý kết nối cho phép phân chia vùng hiển thị và kết nối nhiều thiết bị camera cùng lúc lên trên màn hình hiển thị

fdag

Bài viết khác